Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Ταξινόμηση κατά: Νεότερες καταχωρήσεις | Χαμηλότερη τιμή πρώτα | Υψηλότερη τιμή πρώτα

Εξοπλισμός Εστίασης Mina Plasta 2

Λάντζα Διπλή, Λάντζα Μονή, Ποτηριέρα, Πάγκοι Ανοξείδωτοι, Ψυγεία Πάγκοι, Πλατώ, Φριτέζα, Φούρνος, Γκαζιέρα Διπλή, Γκαζιέρα Τετραπλή, Καρέκλες Ξύλινες, Τραπέζια, Καρέκλες Πλαστικές, Φούσκες, Μοτέρ Εξαερισμού, Ενισχυτής κλπ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ: "Εξοπλισμός Εστίασης Mina Plasta 1" Τηλέφωνο: 6942508978...

 01/10/2017

 Χανιά - Πόλη

Εξοπλισμός Εστίασης Mina Plasta 1

Λάντζα Διπλή, Λάντζα Μονή, Ποτηριέρα, Πάγκοι Ανοξείδωτοι, Ψυγεία Πάγκοι, Πλατώ, Φριτέζα, Φούρνος, Γκαζιέρα Διπλή, Γκαζιέρα Τετραπλή, Καρέκλες Ξύλινες, Τραπέζια, Καρέκλες Πλαστικές, Φούσκες, Μοτέρ Εξαερισμού, Ενισχυτής κλπ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ: "Εξοπλισμός Εστίασης Mina Plasta 2" Τηλέφωνο: 6942508978...

 01/10/2017

 Χανιά - Πόλη


  • 1

    Αναζήτηση

    Τιμή

    Εγγραφή της αναζήτησης